Välkommen till CONSULFING

CONSULFING är en byggkonsultfirma, som utför ritningar, bygglovhandlingar, byggbeskrivningar, besiktningar, lekplatsbesiktningar enl. SS-EN 1176 och SS-EN 1177, ROT-besiktningar, Kontrollansvarig K enl. PBL 2010:900, BAS U/P

 


CONSULFING - Gullbernavägen 5A - 371 47 Karlskrona - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se