Om CONSULFING

Consulfing, Konsult & Ingenjörsbyrå är ett byggkonsultföretag som ägs och drivs av Ulf Falck. Företagets startades den 30 april 1987, men kunnande går ännu längre bakåt i tiden.

Ulf är utbildad byggnadsingenjör (1974).

Kurser och vidareutbildningar som har genomförts för att vara uppdaterad mot gällande krav och normer. 

 • Fastighetsjuridik
 • Besiktningskurs för energibesparing
 • "ROT"-besiktning
 • Fastighets- och bostads finansieringsutbildning
 • Entreprenadbesiktning
 • Entreprenadjuridik
 • Byggnadsvård
 • Lagen om offentlig upphandlig
 • Internrevisor Kvalitet enligt ISO 9001
 • Internrevisor Miljö enligt ISO 14001
 • Miljöinventering av byggnader
 • Besiktning av lekplatser enl. SS-EN 1176 och SS-EN 1177
 • Tillgänglighet
 • BAS P/U
 • Kontrollansvarig enl. PBL 2010:900 med riksbehörighet nivå-K, DNV-Certifikat Nr 1053-KA4-1627

 Medlem i SBR, Svenska Byggingenjöres Riksförbund, i över 30 år.

 

 


CONSULFING - Gullbernavägen 5A - 371 47 Karlskrona - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se