Om CONSULFING

CONSULFING, Konsult & Ingenjörsbyrå är ett byggkonsultföretag som ägs och drivs av Ulf Falck. Företagets startades den 30 april 1987, men kunnande går ännu längre bakåt i tiden.

Ulf är utbildad byggnadsingenjör (1974).

Kurser och vidareutbildningar som har genomförts för att vara uppdaterad mot gällande Plan och Bygg Lagen (2010:900) PBL, regelverk och normer. 

 • Fastighetsjuridik
 • Besiktningskurs för energibesparing
 • "ROT"-besiktning
 • Fastighets- och bostads finansieringsutbildning
 • Entreprenadbesiktning
 • Entreprenadjuridik
 • Byggnadsvård
 • Lagen om offentlig upphandlig
 • Internrevisor Kvalitet enligt ISO 9001
 • Internrevisor Miljö enligt ISO 14001
 • Miljöinventering av byggnader
 • Besiktning av lekplatser enl. SS-EN 1176 och SS-EN 1177
 • Tillgänglighet enl.TIL
 • BAS P/U
 • Av Bygg Keramik Rådet (BKR) godkänd besiktningsman för våtrum av kakel och klinker
 • Kontrollansvarig enl. Plan och Bygglagen (2010:900) PBL med riksbehörighet nivå-K, KIWA-Certifikat Nr 6621

 Medlem i SBR, Svenska Byggingenjöres Riksförbund, i över 30 år.

 

 


CONSULFING - Gullbernavägen 5A - 371 47 Karlskrona - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se