Projekt

P9020099-633394815783315000.JPGUtförda/projekterade ny- om- och tillbyggnader av  av olika art och storlek. Kontrollansvarig för olika projekt bl.a. vindkraftverk mfl. större projekt så som företagshotell mm.

Objektens art är och har varit

 • Fritidshus 
 • Småhus
 • Enfamiljshus, 1-planshus med och utan källare, 1½-plans med och utan källare, sutteränghus
 • Garage / Carport
 • ROT-bidragshandlingar, -ansökningar (Reparation Om Tillbyggnader), se länk till regeringen
 • Lekplatsbesiktningar
 • Vandrarhem / BoB (Bed and Breakfast)
 • Kyrkobyggnader
 • Samlingslokaler i offentlig miljö m.m.
 • Vårdhem
 • Gatukök
 • Större förrådsbyggnader / lagerbyggnader / virkesupplag
 • Industribyggnader
 • Stall
 • Vindkraftverk
 • Större och mindre rivningar med inventering av rivningsmaterial
 • Bygglovhandlingar för rivning, om-tillbyggnader, nybyggnader
 • Kontrollansvarig, enl. Plan och Bygglagen 2010:900 med riksbehörig K-behörighet, från KIWA med certifikat nr. 6621.

 

 

 

 

 


CONSULFING - Gullbernavägen 5A - 371 47 Karlskrona - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se