Välkommen till CONSULFING

CONSULFING är en byggkonsultfirma, som utför ritningar, bygglovhandlingar, byggbeskrivningar, besiktningar, lekplatsbesiktningar enl. SS-EN 1176 och SS-EN 1177, ROT-besiktningar, Kontrollansvarig K enl. PBL 2010:900, BAS U/P

 


Consulfing - Intagsvägen 3 - 371 46 Karlskrona - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se

Filial: -Consulfing - Sadelgatan 16 - 213 77 Malmö - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se