Välkommen till CONSULFING

CONSULFING är en byggkonsultfirma, som utför: Uppdrag som Kontrollansvarig K enl. Plan och Bygglagen (2010:900) PBL, kontrollplaner ritningar, bygglovhandlingar, byggbeskrivningar, besiktningar, lekplatsbesiktningar enl. SS-EN 1176 och SS-EN 1177, ROT-besiktningar, BAS U/P, godkänd besiktningsman av våtrum enl. Bygg Keramik Rådet.

 


CONSULFING - Gullbernavägen 5A - 371 47 Karlskrona - Tfn: 0732-007 007 - info@consulfing.se